stay hungry, stay foolish

Rube Goldberg machine

Huisvlijt alom met deze Rube Goldberg machine. Rube Goldwing is de uitvinder/bedenker van dit soort overdreven en omslachtige machines voor vreselijk eenvoudige handelingen, die je steeds vaken tegenkomt op videosites als Google Video en Youtube. Het blijft leuk om naar te kijken hoe vindingrijk mensen kunnen zijn met hun huisraad en zojuist bedenk ik me net dat het hele
succes van de populaire serie ‘Buurman en Buurman‘ hier ook op is gebasseerd.

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS