stay hungry, stay foolish

verkiezings affiches van weleer

Het reclamearsenaal ogrganiseerd de VerkiezingsAffiches Verkiezing.
Het arsenaal houdt de nederlandsche geschiedenis in de gaen op het gebied van reclame en communicatie. Het erfgoed wat ze verzamelen geeft een mooi tijdsbeeld en nu in de verziezingsperiodezijn de campage affiches aan de beurt. Mooi, die retro vormgeving.

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS