stay hungry, stay foolish

35 jaar in 10 seconden

Hoe en waarom iemand dit doet en vooral volhoudt is me een raadsel, maar het levert wel mooie beelden op. 35 Jaar lang zijn er vanaf dezelfde plek foto’s gemaakt van Tokyo en achterelkaar gezet laat dit mooi zien hoe de stad uit de grond is gestampt.

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS