Huh? waar is de post over de groene zone opeens gebleven?