stay hungry, stay foolish

Pearle feliciteert Hans

Vandaag in de krant gezien, een advertentie van conculega Pearl met de felicitaties aan Hans Anders, die 25 jaar bestaat. In de advertentie zegt Pearl blij te zijn voor Hans, maar geeft ondertussen een steek onder water dat zijn reeds 50 jaar in hetzelfde vak zitten en volgens onafhankelijk onderzoek beter uit de bus komen.
De mannen van het reclame tijdschrift Adformatie vinden het niet kunnen,maar ik kon er wel om lachen toen ik het vanochtend zag. Ho stop, ik heb geen, ik herhaal, géén abonnement op de Telegraaf, ik zag het op mijn werk. Dit om verkeerdebeelde van mij als persoon te voorkomen.

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS