stay hungry, stay foolish

WikiMapia

WikiMapia is de plek waar Google Maps de Wikipedia ontmoet. Als bezoeker kun je locaties toevoegen, van plaatsen en gebieden tot gebouwen en andere locaties.
Bestgrappig om je eigen omgeving een beetje aan te vullen me informatie dat nog ontbreekt, het voelt goed om informatie openbaar te maken. Maar hoe lang zijn dergelijke sites nog interressant?
Er wordt namelijk behoorlijk wat ontwikkeld op basis van Google Maps en Google juicht dit ook van harte toe, ze bieden zelf de mogelijkheid de data te gebruiken middels de zogenaamde API van de applicatie. Hiermee kunnen programeurs hun applicaties eraan koppenen. Maar zoals veel dingen die goed zijn, ziet Google daar zelf ook wel wat in, ze hebben onlangs hun eigen tool aan Maps gekoppeld, mijn kaarten, waarmee je locaties kunt toevoegen aan kaarten.

wikimaps.png

In dit opzicht passen Google, Apple en Adobe in het zelfde rijtje met ontwikkelaars. Het zijn alle 3 bedrijven die goed om zich heen kijken, luisteren naar hun gebruikers en wat er om hun producten wordt ontwikkeld. En mocht er iets erg populair dreigen te worden, dan gaan ze de concurrentie aan of kopen ze het op. Op deze manier blijven bovenaan staan op hun gebied.

Want hoe dan ook, ik blij vertrouwen op Google voor mijn zoekresultaten, mijn mail en mijn agenda. Ik ben en blij bij Apple en ik kan lezen en schrijven met de paketten van Adobe.

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS