stay hungry, stay foolish

genante mail voorkomen

Sinds een poosje zit er in Gmail een lab, een laboratorium met nieuwe features die nog in ontwikkeling zijn. En daar zit nu toch wel een hele vreemde slash mooie tussen. Je kunt namelijk aangeven op welke dagen en tussen welke uren je een rekensommetje moet oplossen voordat je mail kunt verzenden. De Mail Goggles functie.

Dit allemaal om te voorkomen dat je genante berichten rondstuurt als je uit de kroeg komt rollen. Hoe zorgzaam.

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS