stay hungry, stay foolish

Het is be-lach-e-lijk

– advertorial –

Aan het woord zijn Teun&Lily, de ambassadeurs voor de campagne Kind Verkeersveilig. “De ANWB heeft ons gevraagd verkeersonveilige plekken op te sporen en veiliger te maken.” Alle ingezonden verkeersonveilige plekken in Nederland zoals die door kinderen, hun ouders en leraren bij ons zijn aangemeld vormt de Lawaaipetitie; deze wordt met véél lawaai aangeboden aan minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat. Doet u mee?

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS