stay hungry, stay foolish

Obama vs. John

De strijd om de machtigste functie ter werled is inmiddels losgebasten. De Amerikaanse president kandidaten doen er alles aan om elkaar het leven zuur te maken en zichtzelf beter nee te zetten dan de ander.
Naast dat ze zichzelf daarmee bezighouden, wordt op de achtergronden en ernaast ook constant de vergelijking tussen beide mannen gemaakt, ook op internet gebied.
Kijk hier maar eens naar de vergelijking tussen de websites van Obama en John. Ik zou zeggen dat Obama dat makkelijk wint, op dit vlak dan, want voor de rest heb ik te weinig kennis van zaken om er iets over te zeggen.

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS