stay hungry, stay foolish

310.001 BNN leden

Het is gelukt, 310.001 stuks zijn het er in totaal geworden voor BNN en dat is een groei van 35% zeggen ze zelf. Maar het belangrijkste is is dat BNN voor de komende 5 jaar weer zeker is van hun plek op de radio en tv en dat is natuurlijk goed nieuws.

bnn-310001-leden

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS