stay hungry, stay foolish

Google status

Na de grooste storing in Gmail van afgelopen week merkt de wereld pas goed hoe men afhankelijk is van diensten op het internet. Van over de hele wereld werd er geklaagd, geblogt en getwitterd over de storing. Google heeft daarom, om wat openheid en helderheid te brengen Google Appsstatus geopend, waar je kunt zien welke diensten wanneer welke stroing hebben gehad.

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS