stay hungry, stay foolish

minimalistische posters

Vandaag een hele stijlvolle serie van zeer minimalistische posters. En wel 3 series in totaal.

  1. Posters van TV series
  2. Posters van films
  3. Posters van muziek albums

Het had ook net zo goed een spelletjes kunnen zijn, want ze zijn niet altijd even snel te herkennen. Maar met de naam van de serie, de film of het album erbij is de link al snel gelegd. En ik kan niet anders concluderen dat er meerdere vrij briljante tussen zitten.

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS