stay hungry, stay foolish

het wiel opnieuw uitvinden

Het wiel steeds opnieuw en opnieuw uitvinden is niet goed. Doorgaans.
Want als ik deze concepten voor banden zie, lijkt hert erop dat er mooie ontwikkelingen op dat lak aan zitten te komen. in de conceptfase in ieder geval.

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS