Voor projecten gebruik ik vaak een genummerde structuur voor de mappen. Bijvoorbeeld:
1. Hoofdonderwerp
— 1.1 Sub 1
— 1.2 Sub 2
—-1.1.1 Subsub 1
2. Hoofdonderwerp
— 2.1 Sub 1
etc.

Zeker wanneer je met meerdere mensen aan een project werkt of voor de documentatie is het gemakkelijk naar mappen verwijzen: “Zie 1.1.1”

Een documentnaam begín ik vaak met een nummering. Wanneer je dan sorteerd op naam, krijg je een mooi chronologisch overzicht van versies.

Vooral bij notulen e.d. begin ik met de datum, in omgekeerde volgorde (jaar-maand-dag). Zo krijg je wederom een mooi chronologisch overzicht bij sorteren op naam. Bijvoorbeeld:
“2012-07-23 Notulen.pdf”