stay hungry, stay foolish

waarom ik geen Microsoft gebruik

Ik type en geef vorm op een computer van Apple, ik bel (af en toe) met een telefoon van Apple, ik lees op een tablet van Apple. En in het wereldje waarin ik me begeef is dat niet gek, niet eens meer dan normaal. Maar daarbuiten blijkbaar niet en blijven mensen vragen: “Waarom toch. Dat kan toch ook allemaal met Windows?” Welnu, voor eens en altijd, hierbij het antwoord:

If it works for me, I use it.
If it does not work for me, I do not use it.

Disclaimer: Niet alleen van toepassing op het merk Microsoft – Apple, maar ook voor andere dingen die ik gebruik als Evernote, Dropbox en Google.

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS