stay hungry, stay foolish

de gecombineerde klok

Tig klokken samen die een samenspel laten zien. En dan, ineens, de tijd aangeven. Wauwie!

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS