stay hungry, stay foolish

het mooiste doolhof ever

30 jaar geleden gemaakt door een man. Op een vel A1 papier. In 7 jaar tijd maakte hij dit meesterlijk doolhof.

Onlangs deelde zijn dochter het op Twitter en kunnen wij ons verbazen waarom iemand dat in vredesnaam zou maken. Mooi hoor, fantastisch zelfs. Maar 7 jaar lang?

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS