stay hungry, stay foolish

De NSA pesten en het een kunstproject noemen

De NSA die met alles en iedereen meekijkt, luistert en leest. En dat zit veel mensen behoorlijk dwars en vrij terecht. En dan is het zo mooi dat er mensen zijn die daar iets aan willen doen.

Bijvoorbeeld met een plugin voor Gmail, Scaremail. Deze zet onder elke mail een mooi tekstje dat als fuik werkt voor de NSA. Ze scannen namelijk constant het internet verkeer af naar ‘verdachte’ berichten. Zoals:

It infected a government who asked in the tornadoes and kidnapping in Afghanistan. You gave what you just plot wanting ahead and don’t mitigate of me.

That warns me, mutated Mildred. Exploded you look that Clara eye five-minute person last world in his point, feeling, when from nowhere the largest company in man way delayed again softly. Year here. . .

He quarantined he scammed phishing at it and I suddenly locked I felt like them watch if a government over the eye of Nigeria out for a thing. The point attacked back into the child out there, my God.”

Hiermee zijn ze dus wel even bezig.

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS