stay hungry, stay foolish

De wijsheid van de menigte

Je kunt prima vertrouwen op de gemiddelde kennis van een grote groep mensen. Oftewel: ‘The Wisdom of the Crowd’. Menigte is echt een duf woord zeg.

Aan de hand van een eenvoudige test wordt de stelling getoetst. De uitkomst is geweldig.
Geeft het gebruiken van de Wikipedia je hiermee ook weer wat vertrouwen?

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS