stay hungry, stay foolish

Idee als alternatief captcha?

Die captcha’s op sites, om te verifiëren of je mens of robot bent,  zijn zo irritant, dat er echt een einde aan moet komen.
Ze volledig uitbannen is het beste, er zijn toch wel supertechnische-slimmigheden voor te verzinnen zeg.

Maar tot de tijd dat daar dé oplossing voor is, zou een alternatieve manier wellicht wat zijn.

Zou deze leuke techniek daar niet bruikbaar voor zijn? Je kunt ermee tekenen in een website. Mijn factureringssyteem gebruik het ook om mijn klanten een offerte online te laten tekenen. Als je deze nu eens als een kraslot gebruikt. Waar dan achter een normaal leesbare en korte code staat of een plaatje die je moet herkennen.

alternatieve captcha

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS