Posts tagged ‘nbbuxx.nl website’

Google Friend Connect

Google heeft wat nieuws, iets sociaals, iets dat mensen op hun eigen site kunnen plaatsen om deze meer sociaal te maken. Google Friend Connect heet het…

Read article