Posts tagged ‘nsa’

De NSA pesten en het een kunstproject noemen

De NSA die met alles en iedereen meekijkt, luistert en leest. En dat zit veel mensen behoorlijk dwars en vrij terecht. En dan is het zo mooi…

Read article